Дозвіл на спецводокористування в Україні: потрібен чи ні ?!

6419b4d210434.png

Отримання дозволу на спецводокористування

Дозвіл на спецводокористування в Україні потрібен для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які здійснюють господарську діяльність з використанням водних ресурсів. Наприклад, це можуть бути підприємства з виробництва, транспортування, очищення та утилізації стічних вод, а також фермерські господарства та інші суб’єкти господарювання, які використовують воду для зрошення поля, рибальства, туризму та іншої діяльності.

Україна має систему реєстрації дозволів на спецводокористування, яка ведеться Державним агентством водних ресурсів України. Цей реєстр містить інформацію про всі видані дозволи на спецводокористування, а також дозволяє контролювати та моніторити використання водних ресурсів в Україні.

За допомогою реєстру можна знайти інформацію про видані дозволи на спецводокористування, включаючи інформацію про власника дозволу, його термін дії та обсяг використання водних ресурсів. Крім того, реєстр містить інформацію про рентні платежі, які здійснюються власниками дозволів на спецводокористування за використання водних ресурсів.

Дозвіл на спецводокористування є необхідним документом для здійснення господарської діяльності, пов’язаної з використанням водних ресурсів, яка може призвести до зміни їхнього стану. Цей дозвіл видається органом водного господарства України та встановлює умови спецводокористування, обсяг водокористування, терміни дії дозволу та розмір рентної плати.

Для отримання дозволу на спецводокористування необхідно подати заявку до органу водного господарства, який має юрисдикцію на території, де буде здійснюватися використання водних ресурсів. У заявці потрібно вказати характеристику спецводокористування, тобто вид діяльності, яка пов’язана з використанням води, обсяг водокористування та термін дії дозволу. Також потрібно вказати місцезнаходження об’єкту спецводокористування, тобто місце, де будуть здійснюватися роботи з використанням води.

Орган водного господарства має право провести огляд об’єкта спецводокористування та виміряти обсяг водокористування, щоб встановити оптимальні умови спецводокористування. Після цього буде видається дозвіл на спецводокористування.

Термін дії дозволу на спецводокористування встановлюється органом водного господарства та може бути довільним, але не більше 20 років. Після закінчення терміну дії дозволу потрібно подати заявку на отримання нового дозволу на спецводокористування.

Рента — це плата за використання водних ресурсів, яка стягується від осіб, які здійснюють спецводокористування. Розмір рентної плати встановлюється органом водного господарства та залежить від обсягу водокористування та встановлених лімітів на використання води.

Важливо зазначити, що спецводокористування може бути здійснене тільки з дозволу органу водного господарства. Без наявності дозволу застосування води до будь-яких господарських потреб, виробництва та іншої діяльності, що пов’язані з використанням водних ресурсів, є незаконним.

Реєстр дозволів на спецводокористування є важливим інструментом для забезпечення контролю та ефективного використання водних ресурсів в Україні. З його допомогою можна забезпечити захист водних ресурсів від незаконного використання та експлуатації, а також забезпечити раціональне використання водних ресурсів відповідно до принципів сталого розвитку.

Закон України «Про спеціальне водокористування» був прийнятий у 1995 році і регулює використання водних ресурсів в Україні. Закон встановлює правила і процедури для отримання дозволу на спеціальне водокористування та визначає права та обов’язки власників дозволів на спеціальне водокористування.

Основні положення Закону про спеціальне водокористування включають:

  1. Використання водних ресурсів може бути здійснене тільки з дозволом на спеціальне водокористування, який видано Державним агентством водних ресурсів України.
  2. Дозвіл на спеціальне водокористування виділяється на певний строк та може бути продовжений або перереєстрований у випадку потреби.
  3. Власник дозволу на спеціальне водокористування зобов’язаний платити рентні платежі за використання водних ресурсів.
  4. Закон встановлює процедуру для розгляду заявок на отримання дозволу на спеціальне водокористування, яка включає проведення екологічної експертизи.
  5. Державний агентство водних ресурсів України має право контролювати використання водних ресурсів та вимагати від власників дозволів на спеціальне водокористування звітування про обсяги використання води.

Закон про спеціальне водокористування є важливим інструментом для забезпечення раціонального використання водних ресурсів та захисту довкілля в Україні. Він дозволяє контролювати та регулювати використання водних ресурсів, що сприяє їх ефективному використанню та збереженню

Одним з офіційних джерел є Державне агентство водних ресурсів України, яке відповідає за видання дозволів на спеціальне водокористування та здійснення контролю за використанням водних ресурсів.

Компанія «Акваторія» може надати консультації щодо процедури отримання дозволу на спеціальне водокористування та допомогти вам з поданням заявки на отримання дозволу.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>